آدرس

یزد

پست الکترونیک

info@takafarinyazd.com

تلفن

03535308324

تلفن

03535308325

تلفن

03535308326

موبایل

09130037190

موبایل

09131517190

ساعت کاری

شنبه الی پنجشنبه
08:00 : 13:00

بارکد

qrcode