پلاک غیر نسوز

رنگ : زرد
ابعاد : 31*7
نوع بسته بندی : شیرینگ
تعداد : 30

مهمترین کاربرد آجر پلاک در ساختمان : پلاکهای تولید شده در نماهای داخلی و بیرونی بسیار زیبا و کاربردی هستند.


پلاک غیر نسوز