آجر 4 و 5 سانتی شیل قرمز

رنگ : قرمز
ابعاد : 20*10*5 و 20*10*4
نوع بسته بندی : شیرینگ
تعداد : 12

مهمترین کاربرد آجر 4 و 5 سانتی (لفتون) : استفاده در نمای ساختمان


آجر 4 و 5 سانتی شیل قرمز