آجر فرشی انگلیسی نسوز

رنگ : T1 تیره
ابعاد : 20*20
نوع بسته بندی : شیرینگ
تعداد:12

مهمترین کاربرد آجر فرشی نسوز در ساختمان : جهت استفاده در نما، کف داخلی و بیرونی ساختمان


آجر فرشی انگلیسی نسوز