پلاک نسوز انگلیسی

رنگ : T2 روشن
ابعاد : 31*7
نوع بسته بندی : کارتن
تعداد : 24

مهمترین کاربرد آجر پلاک در ساختمان : پلاکهای تولید شده در نماهای داخلی و بیرونی بسیار زیبا و کاربردی هستند.


پلاک نسوز انگلیسی